Hledáme autory

Vážení umělci, přihlaste se o své peníze!
Jste malíř, sochař, fotograf, či jiný výtvarník?
J
ste dědic po autorovi ve výtvarné oblasti?
Jsou Vaše díla, nebo díla Vašich předků, kteří byli jejich autory, prodávaná v galeriích, starožitnostech, nebo na aukcích?
Pokud jste odpověděli ano, máte nárok na autorské odměny z opětných prodejů uměleckých děl, které pro Vás 
GESTOR - ochranný svaz autorský na základě licence Ministerstva Kultury ČR vybírá. 
Stačí, když nás budete kontaktovat na tel. 774 713 827, nebo e-mailem na gestor@gestor.cz, 
kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. K vyplacení odměn stačí vyplnit registrační přihlášku
(Word 14,6 kb)
(dědicové navíc přiloží kopii dědického rozhodnutí, z kterého vyplývá dědictví autorských práv).