Hledáme autory

V souladu s principem povinně kolektivní správy jsme vybrali odměny za opětovný prodej
autorských děl autorů, na které nemáme spojení, nebo nemáme informace,
kdo je nositelem autorských práv po nich. Intenzivně se pokoušíme tyto informace získat.

Vážení umělci, přihlaste se o své peníze!

Jste malíř, sochař, fotograf, či jiný výtvarník?
J
ste dědic po autorovi ve výtvarné oblasti?
Jsou Vaše díla, nebo díla Vašich předků, kteří byli jejich autory, prodávaná v galeriích, starožitnostech, nebo na aukcích?
Pokud jste odpověděli ano, máte nárok na autorské odměny z opětných prodejů uměleckých děl, které pro Vás 
GESTOR - ochranný svaz autorský na základě licence Ministerstva Kultury ČR vybírá. 
Stačí, když nás budete kontaktovat na tel. 774 713 827, nebo e-mailem na gestor@gestor.cz, 
kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. K vyplacení odměn stačí vyplnit registrační přihlášku
(Word 14,6 kb)
(dědicové navíc přiloží kopii dědického rozhodnutí, z kterého vyplývá dědictví autorských práv).