Granty


Granty 2024

 

Na základě rozhodnutí členské schůze jsou  pro posuzování a přidělování grantů v roce 2024 platná zveřejněná  pravidla přijatá pro rok 2024. 


Výše prostředků určených pro granty je odvozena od prostředků, které jako nedistribuovatelné byly přesunuty v roce 2023 z Rezervního fondu do Podpůrčího a rozvojového fondu.

 

Pro rok 2024 byla vyčleněna pro přidělování grantů:


částka 680.000,-  Kč pro granty na podporu projektů v oblasti výtvarného umění

částka 380.000,- Kč pro granty na podporu boje proti padělkům v oblasti výtvarného uměníUpozorňujeme subjekty, kterým byl přidělen grant v roce 2023 a těm, kterým bylo povoleno v roce 2023 dočerpání grantu z roku 2022, že je nutno doložit použití těchto grantů do konce března 2024.

Dále sdělujeme, že z hodnocení o udělení grantu pro rok 2024 budou předem vyloučeni ti, kteří nesplnili svoji povinnost podat vyúčtování poskytnutého grantu z roku 2023 do 31.3.2024.