Granty


Na základě ankety mezi členy a zastupovanými autory rozhodla členská schůze o tom, že každý rok bude uvolněna pro účely poskytování grantů polovina prostředků na Podpůrčím a rozvojovém fondu. Z toho je polovina určena pro sociální podporu, čtvrtina k podpoře umění a čtvrtina na boj proti falzům.

Členská schůze GESTORu vyčlenila po korekci provedené správní radou pro rok 2020:

částku  3,300.000,-  Kč pro sociální účely

částku 1,650.000,- Kč pro granty na podporu umění

částku 1,650.000,- Kč pro podporu boje proti falzům