Granty


Granty 2022

 

Na základě rozhodnutí členské schůze jsou  pro posuzování a přidělování grantů v roce 2022 platná zveřejněná  pravidla přijatá pro rok 2022.  

 

Pro rok 2022 byla vyčleněna pro přidělování grantů:


částka 1,625.000,- Kč pro granty na podporu projektů v oblasti výtvarného umění

částka 1,625.000,- Kč pro granty na podporu boje proti podělkům v oblasti výtvarného umění

 

Termín podání je do 31.5.2022

 

Pokud byl žadateli přidělen grant v roce 2021 je povinen společně se žádostí o grant doložit splnění podmínek přiděleného grantu.