GESTOR ochranný svaz autorský, z.s.  zajišťuje pro své členy, autory  a odbornou veřejnost tuto bezplatnou právní linku.


Právní linka je určena pro dotazy z oblasti autorského práva, které se týkají vizuálního umění, především z oblasti práva na odměnu za opětovný prodej autorského díla.


Na dotazy  tazatelů odpovídáme zásadně prostřednictvím emailu,  ve lhůtě zhruba do jednoho týdne od položení dotazu.  Komunikace s tazateli nebude zveřejňovaná; pouze vybrané dotazy, samozřejmě po anonymizaci tazatele  a zobecnění problému si vyhrazujeme právo zařadit do obecné rubriky „Otázky a odpovědi“. 


Tato linka nenahrazuje právní pomoc advokátů, proto je poskytována pouze pro orientaci tazatelů v oblasti autorského práva. Právnickým osobám (galeriím, zprostředkovatelům  a aukčním síním)   je poskytovaná zdarma  pouze v oblasti práva na odměnu za opětovný prodej autorského díla.


V případě složitějších dotazů a řešení konkrétních případů doporučíme kvalifikované specializované advokáty z příslušné oblasti práva.


Dotazy prosím směřujte na email gestor@gestor.cz .