Orgány GESTOR - ochranného svazu autorského z.s. tvoří členská schůze, která se schází minimálně 1x za rok, správní rada a dozorčí rada. Orgány spolku jsou voleny na dobu 5-ti let.Správní rada:
  • Prof. ak. mal. Karel Míšek, PhD., předseda
  • JUDr. Antonín Janák, místopředseda a výkonný ředitel

Kontrolní komise:
  • Tomáš Rafl, ak. mal., předseda
  • Prof. Jiří Novotný, ak. soch.
  • Jaroslava Bičovská