Aktuálně


Leden 2020 - Dne 13.1.2020 se sešla mimořádná členská schůze. Členská schůze rozhodla o vyhlášení grantů na rok 2020 v oblasti sociální politiky a v oblasti podpory umění. Vyhlášení grantů je zveřejněno na www.gestor.cz


Červenec 2019 - Dne 17.6. se sešla řádná členská schůze, která schválila účetní uzávěrku, rozhodla o schválení výroční zprávy o transparentnosti, projednala provozní záležitosti a přijala rozhodnutí ve věci grantů.


Květen 2019 - Správní rada konstatovala, že ani jeden z galeristů, kterých se týkaly kontrolní nákupy, nepodal povinné hlášení. Byly podány návrhy na projednání správního deliktu a zvažuje se žaloba. Tato skutečnost potvrzuje, že řada galeristů dodnes autory okrádá.


Květen 2019 - Uskutečnění dalších kontrolních nákupů.

 


Duben 2019 -  Pracovní setkání vedení GESTORu k prodiskutování náhledů na konceptuální umění a jeho podpory.

Výsledkem bude doporučení členské schůzi k vymezení oblastí vizuálního umění, které bude nadále GESTORem podporováno.

 


Březen 2019 -  Schůzka správní rady s některými členy k projednání dalšího směrování grantové politiky.

 


Únor 2019 - Setkání výkonného ředitele s ředitelkou OOA-S. Projednány otázky oboustranného zájmu, zejména společného postupu při distribuci sociální podpory. Znovu diskutována otázka případného sloučení obou autorských svazů.