Aktuálně

Prosinec 2020 -
v souvislosti s přechodem na nové úpravy v našem účetním programu Vás žádáme, abyste svá hlášení o uskutečněných opětovných prodejích originálních uměleckých děl, podávali na předepsaném formuláři  zde Excel 55 kb.
Vyplněný formulář poté zašlete emailem na adresu :
gestor@gestor.cz  nebo karnosova@gestor.cz
Jinou formu podání bohužel nebude možné akceptovat. Děkujeme za pochopení.

Duben 2020 - Podáno několik podnětů k zahájení přestupkového řízení s obchodníky s uměním, kteří nehlásili zjištěné prodeje.

Duben 2020 - Podána informace Ministerstvu kultury ČR o možnosti použít sociální fond k podpoře umělců v nouzi vyvolané opatřeními k zabránění šíření COVID 19.

Březen 2020 - Prostřednictvím servisní organizace byl uveden do zkušebního provozu elektronický systém automatického sledování prodejů uměleckých děl.

Březen 2020 - Bylo rozhodnuto o přidělení grantu v oblasti boje proti padělkům, a to Národnímu technickému muzeu k zakoupení analytické soustavy LIPS.

Leden 2020 - Dne 13.1.2020 se sešla mimořádná členská schůze. Členská schůze rozhodla o vyhlášení grantů na rok 2020 v oblasti sociální politiky a v oblasti podpory umění. Vyhlášení grantů je zveřejněno na www.gestor.cz


Červenec 2019 - Dne 17.6. se sešla řádná členská schůze, která schválila účetní uzávěrku, rozhodla o schválení výroční zprávy o transparentnosti, projednala provozní záležitosti a přijala rozhodnutí ve věci grantů.


Květen 2019 - Správní rada konstatovala, že ani jeden z galeristů, kterých se týkaly kontrolní nákupy, nepodal povinné hlášení. Byly podány návrhy na projednání správního deliktu a zvažuje se žaloba. Tato skutečnost potvrzuje, že řada galeristů dodnes autory okrádá.


Květen 2019 - Uskutečnění dalších kontrolních nákupů.

 


Duben 2019 -  Pracovní setkání vedení GESTORu k prodiskutování náhledů na konceptuální umění a jeho podpory.

Výsledkem bude doporučení členské schůzi k vymezení oblastí vizuálního umění, které bude nadále GESTORem podporováno.