GESTOR  je členem mezinárodních organizací začleňujících světové a evropské autorské svazy a kolektivní správce,  a to CISAC a EVA.


GESTOR má uzavřenou řadu recipročních smluv se sesterskými zahraničními autorskými svazy, jejich prostřednictvím vybírá a distribuuje autorské odměny.


Se sesterskými svazy,  v jejichž krajinách je podobná právní úprava jako v České republice, které pracují v režimu povinně kolektivní správy,  se pokouší GESTOR uzavírat reciproční smlouvy, jejichž obsahem je kompletní výměna výběrů autorských odměn všech národních umělců bez ohledu na to, zda tito autoři jsou u národního správce registrováni.


Vzhledem k tomu, že národní právní úprava v zemích Evropské Unie vychází ze stejného právního základu (směrnice) požívají čeští autoři na zahraničních trzích s uměním stejné, nebo podobné ochrany jako doma.


GESTOR má uzavřeny reciproční smlouvy s následujícími sesterskými autorskými svazy – kolektivními správci:


Anglie - DACS, smlouva uzavřena 8.3.2012, www.dacs.org.uk


Azerbajdžán - AAS, smlouva uzavřena 11.3.2015


Belgie - SABAM, smlouva uzavřena 18. 12. 2003, www.sabam.be 

Dánsko - COPY-DAN Billedkunst, smlouva uzavřena 5. 5. 2004, www.copydan.dk


Finsko - KUVASTO, smlouva uzavřena 19.12.2017, www.kuvasto.fi


Francie - ADAGP, smlouva uzavřena prosinec 2002, www.adagp.fr 


Itálie - SIAE, smlouva uzavřena 21.4.2010, www.siae.it
 
Lotyšsko - AKKA/LAA, smlouva uzavřena 27.6.2008, www.akka-laa.lv

Maďarsko - HUNGART, smlouva uzavřena 9.4.2008,  www.hungart.org


Mexiko - SOMAAP, smlouva uzavřena 15.12.2011,  www.somaap.com


Německo - BILD-KUNST, smlouva uzavřena 1. 1. 2003, www.bildkunst.de


Nizozemsko - PICTORIGHT, smlouva uzavřena 26.5.2008, www.pictoright.nl


Norsko - BONO, smlouva uzavřena 1.7.2008, www.bono.no


Portugalsko - SPA, smlouva uzavřena 17. 10.2002, www.spautores.pt


Rakousko - Bildrecht, smlouva uzavřena 17.6.2008,  www.bildrecht.at

 

Ruská federace - UPRAVIS, smlouva uzavřena 10.7.2010, http://forum.artinvestment.ru/showthread.php?t=19956&langid=5


Slovenská republika - LITA, smlouva uzavřena 24.11.2005, www.lita.sk


Španělsko - VEGAP, smlouva uzavřena 1.7.2008, www.vegap.es

 

Švédsko - Bildupphovsrät, smlouva uzavřena duben 2003, www.bus.se

 

Uruguay - AGADU, smlouva uzavřena 1.10.2008, www.agadu.com.uy