Hledáme kontakty na autory

Práce v režimu povinně kolektivní správy je pro nás zavazující. Jsme odpovědni za to, aby se maximum vybraných odměn dostalo k autorům a nositelům autorských práv. Proto jsme vypracovali vnitřní standardy vyhledávání autorů, které s ohledem na druh a specifika spravovaného práva se dost liší od metod, které jsou využívány jinými kolektivními správci. Práce s českými a zahraničními internetovými databázemi je pro nás samozřejmá. Stejně tak dohledávání dědiců ve spolupráci se soudy a notáři, jakož i soudními archivy a spisovnami. Často trvá zjištění dědiců - autorů celé roky. Řada autorských odměn je odúmrtěmi, které náleží Státnímu fondu kultury ČR.  Ani v těchto případech nám stát nijak nepomáhá, vše musíme ověřovat sami. K výplatě odměn pak dochází za mnoho let najednou, takže se stává, že za některá léta vyplácíme autorům více, než kolik jsme v aktuálním roce vybrali. Přestože spolupráce se se sesterskými zahraničními autorskými svazy je uspokojivá, ve věci hledání oprávněných osob po českých autorech, kteří zemřeli v cizině, narážíme na nedostatek zájmu.