Hledáme kontakty na autory

V souladu s principem povinně kolektivní správy jsme vybrali odměny za opětovný prodej autorských děl autorů, na které nemáme spojení, nebo nemáme informace, kdo je nositelem autorských práv po nich. Intenzivně se pokoušíme tyto informace získat.


Práce v režimu povinně kolektivní správy je pro nás zavazující. Jsme odpovědni za to, aby se maximum vybraných odměn dostalo k autorům a nositelům autorských práv. Proto jsme vypracovali vnitřní standardy vyhledávání autorů, které s ohledem na druh a specifika spravovaného práva se dost liší od metod, které jsou využívány jinými kolektivními správci. Práce s českými a zahraničními internetovými databázemi je pro nás samozřejmá. Stejně tak dohledávání dědiců ve spolupráci se soudy a notáři, jakož i soudními archivy a spisovnami. Často trvá zjištění dědiců - autorů celé roky. Řada autorských odměn je odúmrtěmi, které náleží Státnímu fondu kultury ČR.  Ani v těchto případech nám stát nijak nepomáhá, vše musíme ověřovat sami. K výplatě odměn pak dochází za mnoho let najednou, takže se stává, že za některá léta vyplácíme autorům více, než kolik jsme v aktuálním roce vybrali. Přestože spolupráce se se sesterskými zahraničními autorskými svazy je uspokojivá, ve věci hledání oprávněných osob po českých autorech, kteří zemřeli v cizině, narážíme na nedostatek zájmu.