Kolektivní správa

GESTOR - ochranný svaz autorský je povinen ze zákona vykonávat kolektivní správu ve vztahu ke všem českým autorům, bez ohledu na to, zda jsou přihlášeni k registraci, či zda jsou členy GESTORu.
V současné době (stav ke dni 1.5.2020) má GESTOR registrovaných k výplatě odměn 540 autorů, dalších 16 autorů požádalo o registraci, která bude provedena po doložení požadovaných dokladů.
Seznam registrovaných autorů lze stáhnout zde ( excel).
Registrované autory zastupujeme též ve vztahu k výběru autorských odměn ze zahraničí.

Ze 100 nejprodávanějších autorů má GESTOR registraci a zastupuje v současné době 84 autorů (14 autorů je již volných, u 2-ti autorů stále pátráme po dědicích), přičemž z 20 nejprodávanějších je-bylo registrováno 18 umělců (5 autorů z první 20 je již volných).

Dále zastupujeme autory, kteří jsou členy sesterských organizací, s kterými má GESTOR uzavřenou reciproční smlouvu a ve smyslu § 107 odst. 2) autorského zákona, autory ze zemí, které jsou vázány Evropskou směrnicí ES 84/2001, autory, jejichž země jsou signatářem Bernské úmluvy -133/1980 Sb. a má ve svém právním řádu zakotveno "droit de suite" (resale right), nebo autory ze zemí, kde je zaručena vzájemnost.