Závěrečné vyhodnocení grantů udělených v roce 2022 - 1

 

Závěrečné vyhodnocení jednotlivých žádostí o grant přidělených v roce 2022

 

1.     Lenka Sýkorová

Žádost o prezentaci galerie altán Klamovka. Podpora je žádaná pro kurátorskou přípravu a prezentaci činnosti ateliéru Klamovka na mezinárodní přehlídce supermarket 2 0 2 2 ve Stockholmu.

Členská schůze rozhodla podpořit tuto činnost částkou 50.000,- Kč.

Důvod: Podpora prezentace umění dlouhodobě provozovaného projektu.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

2.     MgA. Klára Čermáková

Žádost o podporu ruční umělecko řemeslné tvorby objektů z odpadních či zbytkových materiálů.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč.

Důvod : Podpora klasického řemeslného přístupu.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

3.     Galerie Jilská

Žádost o podporu výstavní činnosti formulované jako maloměstská galerie ve velkoměstě. Podpora výtvarných dílniček pro děti.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 80.000,- Kč.

Důvod: Podpora galerijní činnosti prezentující klasická díla.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

4.     Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Žádost o podporu ke krytí nákladů spojených s provozem galerie.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 45.000,- Kč.

Důvod : Podpora lokálních výstavních aktivit.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

5.     Galerie 35 m2

Žádost a podporu výstavní činnosti.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč.

Důvod : Podpora klasických výstavních aktivit. Podpora komunitního centra výtvarníků, kterým galerie poskytuje prostor pro výstavní činnost i pro sociální kontakty.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

6.     Galerie Potoční Příbram

Žádost a podporu výstavní činnosti.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou  40.000,- Kč.

Důvod : Podpora klasických výstavních aktivit, vytvoření prostoru pro setkávání středočeských výtvarníků.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

7.     Kateřina Mojsejová

Žádost o podporu vlastní umělecké tvorby.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 10.000,- Kč.

Důvod: Podpora výtvarníků.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

 

8.     Nadace Jaroslava Sutnara

Žádost o podporu projektu ISAAK BASHEVIS SINGER. Jedná se o projekt prezentace výtvarných děl v rámci putovní výstavy poctě Isaca Singera.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 100.000,- Kč s ohledem na široký záměr prezentace.

Čerpání grantu nedoloženo, příjemce bude vyzván k vrácení prostředků.

 

 

9.     Miroslaw Lewandowski

Žádost o podporu  projektu Glory and Freedom Ukraine. Podpora je žádaná ke krytí nákladů spojených s putovní výstavou prací, které vznikly pod výše uvedeným názvem v rámci workshopu vedeného Alainem Quernecem.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 30.000,- Kč.

Účelnost čerpání grantu nedoložena, příjemce bude vyzván k vrácení prostředků.

 

10.  Galerie Fotografic Tereza Bonaventurová

 Žádost o podporu činnosti galerie prezentující Současnou fotografii.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 20.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

11.  Jan Vranovský

Žádost o podporu přípravy a vystavování fotografických děl.

Členská schůze se rozhodla podpořit tento projekt částkou 70.000,- Kč.

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

12.  Petr Dub

Žádost o podporu autorské knihy.

Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.

Projekt nepodpořen.

 

 

13.  Michal Kříž

Žádost o podporu výtvarné činnosti.

Členská schůze se rozhodla tento projekt nepodpořit.

Projekt nepodpořen.

 

 

14.  Fair ART

Žádost o podporu činnosti v rámci edukačního programu pro výtvarníky.

Členská schůze se rozhodla tento projekt podpořit částkou 200.000,- Kč .

Podmínky čerpání grantu splněny.

 

Stránka 2