Vyhodnocení grantů 2021

Informace o poskytnutých grantech 2021

Správní rada GESTOR - ochranného svazu autorského, z.s.  podává informaci o tom,  že členská schůze schválila, že z prostředků Rozvojového a podpůrčího fondu budou poskytnuty granty následujícím projektům:

 
Granty na podporu rozvoje výtvarného umění

 

1/ Hana Sommerová, akce Vyšeart

Částka: 50.000,-Kč

Účel: realizace uměleckých děl (materiály, následné převedení do digitální podoby a jejich propagace)

2/  Čeněk Folk, Nina Šperanda, Projekt „The Punctum of Intimacy“

Částka: 35.000,- Kč

Účel: fotografický projekt, zkoumající a tematizující intimitu jakožto nedílnou součást lidského života a vztahu, výstupem bude výstava v ČR i zahraničí, knižní publikace

3/ Tomáš Jetela

Částka 30.000,- Kč

Účel: podpora tvorby autora v oblasti jeho tvorby Vanitas – Velké formáty; zajištění provozu ateliéru

4/ Klášter Broumov

Částka: 50.000,- Kč

Účel: pokrytí nákladů a chodu galerie

5/ Galerie Jilská 14 (Společnost Topičova salonu, z.s.)

Částka: 75.000,- Kč

Účel: provoz galerie,  úprava prostor v Jilské, výstavní činnost a návazné edukační programy v oblasti výtvarného umění

6/ Fair Art, z.s.

Částka: 144.000,- Kč

Účel: podpora tvorby, inovace a koordinace edukačního programu pro profesionální umělce, studenty, absolventy, vedoucí ateliérů VVUŠ a dalším z oboru umění 

7a/  Centrum pro současné umění Praha

Částka: 100.000,- Kč

Účel: podpora výstavního programu Galerie Jelení 

7b/  Centrum pro současné umění Praha

Částka: 100.000,- Kč

Účel: podpora výstavního programu Galerie Kurzor 

8/ Jaroslava Šetelíková

Částka: 25.000,- Kč

Účel: podpora tvorby autorky (plastika, kresba, malba).

9/ Pragovka for Art

Částka: 75.000,- Kč

 Účel: třetí blok výstav v Pragovka Gallery – Výstupy intimity

10/ Pragovka for Art

Částka: 75.000,- Kč

Účel: dofinancování projektu KO-LABORACE – výroční výstavy residentů Pragovky

11/ Michal Adamovský

Částka: 29.719,- Kč

Účel: samostatná autorská výstava v Galerii Klatovy/Klenová, zarámování děl

12/ PageFive Publishing

Částka: 50.000,- Kč

Účel: celoroční výstavní program PageFive

13/ Galerie Entrance, z.s.

Částka: 30.000,- Kč

Účel: výstava Miroslavy a Vladimíry Večeřových v galerii Entrance a vznik nových autorských děl

14/ Galerie Entrance, z.s.

Částka: 30.000,- Kč

Účel: výstava Miloše Šejna v galerii Entrance a vznik nových autorských maleb

15/ Společnost Jindřicha Chalupeckého

Částka: 100.000,- Kč

Účel: svět Jindřicha Chalupeckého - Podpora výtvarných projektů

16/ BUBEC, o.p.s.

Cena: 75.000,- Kč

Účel: podpora výtvarných projektů, Projekt Festival m3/Umění v prostoru 2021/Terapie města

17/ Anna Sláma, Marek Delong

Cena: 35.000,- Kč

Účel: projekt s realizací prosinec 2021 v Karpuchina Gallery, produkce uměleckých děl a jejich následný transport (nákup materiálu, pracovních pomůcek, pronájem ateliéru, dokumentace, kurátorské konzultace)

18/ Galerie Potoční

Částka: 60.000,- Kč

Účel: podpora činnosti galerie, jejíž činnost se zaměřuje na výstavy místních umělců, nebo umělců, které mají v místě své kořeny nebo vztah

19/ Nadace českého výtvarného umění

Částka: 100.000,- Kč

Účel: podpora restrukturalizace vedení a stabilizace činnosti

20/ Grantový rámec

Částka: 100.000,- Kč pro každý obor

Účel: cena studentům či čerstvému absolventovi VŠ v oblasti malířství, sochařství, design a nejlepší dílo

             

V Praze, dne 1.7.2021

 

 

 

 

JUDr. Antonín Janák,

místopředseda správní rady

GESTOR – ochranný svaz autorský, z.s.