Vyhodnocení grantů 2020

Informace o poskytnutých grantech 2020

 

Správní rada GESTOR - ochranného svazu autorského, z.s.  podává informaci o tom,  že členská schůze schválila, že z prostředků Rozvojového a podpůrčího fondu budou poskytnuty granty následujícím projektům:

 

Grant na podporu boje proti falzifikátům 

 

Národní technické muzeum

Částka: 3.305.785,82 Kč  zahrnuje v roce 2020 poskytnutou kumulovanou částku z grantů za roky 2019 a 2020.

Účel grantu: Pořízení výzkumného optického plně motorizovaného mikroskopu Leica s LIBS modulem a s barevnou HD kamerou ve vysokém rozlišení a  laserového modulu pro LIBS s funkcí prvkové analýzy, laser-safety pro LIBS laser; a  řídící jednotky s monitorem a předinstalovaným software Leica LAS X s možností uložení nasnímaných spekter do komparační databáze.

 

 

Granty na podporu rozvoje výtvarného umění

 

Klášter  Broumov z.s.

Částka: 81.000,- Kč

Účel: Provoz galerie, zejména výstavní činnost

 

Centrum pro současné umění Praha

Částka:  100.000,- Kč

Účel:  Podpora Výstavní galerie Jelení 

 

Galerie Potoční Příbram

Částka:  60.000,- Kč

Účel: Podpora činnosti galerie se zaměřením na výstavy místních výtvarných umělců


MgA. Mgr. Michal Adamovský

Částka:  34.709,- Kč

Účel: Podpora vzniku výtvarného díla Fotogram a sklo


BUBEC o.p.s.

Částka:  100.000,- Kč

Účel: Provoz, pořádání výtvarných projektů a krytí materiálních nákladů spojených s vytvořením výtvarného díla

 

 

MgA. Petr Dub, PhD.

Částka:  100.000,- Kč

Účel: Přímá podpora autora – realizace cyklu velkoformátových maleb a objektů

 

 

Fair Art z.s.

Částka:  147.400,- Kč

Účel: Edukační program v oblasti výtvarného umění, podpora specializovaných přednášek a seminářů pro profesionální umělce, studenty, absolventy, vedoucí ateliérů

 

 

 

V Praze, dne 1.7.2020

 

 

 

 

JUDr. Antonín Janák,

místopředseda správní rady

GESTOR – ochranný svaz autorský, z.s.