• Česky
  • English

Výrok auditora - obd.2014

K poznámce auditora ohledně "zdůraznění skutečností"  týkající se výše pohledávek z obchodních vztahů  musíme uvést, že auditor zjevně nepochopil roli GESTORu. V účetnictví  GESTORu tvoří  pohledávky pouze neuhrazené závazky obchodníků s uměním, které jsou vymáhány soudně,  částečně ve stadiu exekuce. Pokud nebudou tyto pohledávky  vymoženy, nenastane žádný negativní dopad, protože se odepíší a současně se odepíší o závazky GESTORu vůči autorům, pro které jsou tyto pohledávky vymáhány. Závazky vůči autorům totiž vznikají až v okamžiku, kdy jsou autorské odměny inkasovány. V žádném případě nemůže tato skutečnost jakkoliv negativně ovlivnit výsledek hospodaření.
Celý problém spočívá v tom, že auditoři z nevysvětlitelných důvodů trvají na tom, aby o autorských odměnách bylo účtováno v režimu podvojného účetnictví nikoliv jako o penězích inkasovaných pro autory, tedy o penězích cizích - spravovaných GESTORem, ale jako o pohledávkách GESTORu za galeriemi a o pohledávkách autorů za GESTORem. Pak může dojít při posuzování vztahů pohledávek a závazků k absurdním závěrům, které nemohou ve skutečnosti nastat (že by měli autoři nárok na odměny i když nebyly vybrány). Prohlašujeme, že i pokud by nebyly všechny nároky vůči obchodníkům vymoženy, vůbec nijak se to nedotkne hospodářské situace GESTORu.